4

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2565/2022 (ปีฉลู – ปีขาล)

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2565/2022 (ปีฉลู - ปีขาล)

ปฏิทินวันพระ (ปีฉลู – ปีขาล) คริสตศักราช 2022 , ม.ศ. 1943 – 1944 , ร.ศ. 240 – 241 ตรีศก จุลศักราช 1383 ถึง จัตวาศก จุลศักราช 1384 [2] , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2565

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู วันมาฆบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2565

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2565

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล วันอัฏฐมีบูชา
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันเข้าพรรษา
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล วันเฉลิมฯ วันแม่
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล วันออกพรรษา
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล วันลอยกระทง
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.